Slovník

Akontácia
Ak plánujete nákup na splátky, stretnete sa s akontáciou = suma, ktorá býva použitá pre prvú splátku. Často sa stáva, že táto prvá splátka alebo akontácia je vyššia ako nasledujúce splátky pri vašej pôžičke.
Americká hypotéka
Osobitný druh hypotéky, ktorý sa odlišuje od pravej hypotéky tým, že peniaze vám poskytnuté nemusia byť bezprostredne použité na nákup nehnuteľnosti. Je prakticky na vás, na čo peniaze použijete. Od klasickej pôžičky sa americká hypotéka líši tým, že musíte zastaviť nejakú nehnuteľnosť. Peniaze môžete využiť bezúčelovo - tzn. že nemusíte preukazovať zámer.
Amortizácia
Amortizácia alebo splatenie dlhu splátkami, ktoré ste si vopred dohodli so spoločnosťou, ktorá vám peniaze poskytla.
Anuitná splátka
Anuitná alebo pravidelná splátka - jej výška zostáva stále rovnaká - nemení sa. Jej základ je v splátke istiny a splátkach úrokov.
Banka
Banka alebo spoločnosť, ktorej bola udelená licencia na bankovníctvo. Každá banka vo svojej primárnej činnosti zhromažďuje voľné peňažné prostriedky, ktoré samozrejme dokáže veľmi dobre zhodnotiť. Nemyslite si však, že by sa v bankovom sektore mohla objaviť aj každá spoločnosť, ktorá ponúka peniaze. Založenie banky je dlhodobá záležitosť, licenciu udeľuje štát.
Bonita
Bonita alebo možnosť, vďaka ktorým ste schopní splácať peniaze, ktoré vám boli poskytnuté. Každá spoločnosť má svoje parametre, vďaka ktorým zistí, či vám nakoniec peniaze poskytne alebo nie. Bonita vo väčšine prípadov dokáže rozhodnúť o tom, či vám peniaze poskytne.
Celková dlžná suma
Celá finančná čiastka, ktorú má dlžník voči svojmu veriteľovi, nezahŕňa len požičané peniaze, ale aj ďalšie poplatky vrátane úrokov.
Dlh
Pohľadávka je druh finančného produktu, pri ktorom vystupujú dve strany - dlžník a veriteľ, v mnohých prípadoch je preukázanie dlhu vo forme listiny.
Dlžník
Človek, ktorý si požičal od určitého veriteľa finančné prostriedky, ktoré neskôr musí začať splácať.
Doba splatnosti
Doba, počas ktorej musí byť pôžička splatená.
Diskontný úver
Nejedná sa o dlhodobú pôžičku, ale o krátkodobú, keď banka ponúkne odkúpenie zmenky pred uplynutím splatnosti.
Fixácia úrokovej sadzby
Jej najväčšie využitie nájdeme u dlhodobých pôžičiek a najmä u hypoték. Ide o to, že počas doby
fixácie sa vám v žiadnom prípade nezmení ani úroková sadzba, teda ani sa nezvýši splátka. Dobu
fixácie si môžete určiť na tak dlhú dobu, ako sami budete chcieť. Predovšetkým sa oplatí vtedy,
ak ste si istí, že sa budú zvyšovať úroky.
Hypotéka
Jedná sa o typ pôžičky, ktorá si vyhradzuje záložné právo k nehnuteľnosti, preto je aj najčastejšie
používaná hypotéka na nákup nehnuteľnosti, v niektorých prípadoch na jej rekonštrukciu. Banka, ktorá hypotéku poskytuje, vám vymeria cenu nehnuteľnosti, ktorú máte v úmysle zastaviť. V prípade, že cena založenej nehnuteľnosti presahuje sumu, ktorú požadujete, získate hypotéku veľmi ľahko a rýchlo.
Inkaso
Veľmi často využívaná služba, ktorú poskytujú banky. Jedná sa o automatický prevod z vášho bankového účtu na účet spoločnosti, kam chcete pravidelne peniaze posielať. Hlavnou výhodou inkasa je ten fakt, že sa nemusíte strachovať o neskoré splatenie, ktoré by niekedy mohlo mať fatálne následky.
Konsolidácia pôžičiek
V súčasnosti veľmi využívaná možnosť uľaviť ekonomicky rodinnému rozpočtu za predpokladu, že máte viac pôžičiek. Konsolidácia totiž znamená zlúčenie pôžičky do pôžičky jednej. Ušetríte tým za vedenie, pretože jedna pôžička stojí rozhodne menej, ako keď ich máte viac, a tiež si ušetríte veľa papierovania, pretože každá ďalšia pôžička má úplne odlišné podmienky - iné doby splácania apod Jedna jediná konsolidovaná pôžička sa môže rozmeniť a vy tak nebudete musieť mesačne splácať také vysoké sumy, čo určite zmiernie ekonomického zaťaženie domácností.
Kontokorektný úver
Kontokorentný úver sa poskytuje k bežným účtom v banke. Vďaka nemu máte možnosť okamžite čerpať peniaze zo svojho účtu - môžete ísť tzv do mínusu. Nevýhodou tohto druhu úveru je skutočnosť, že tu hneď platíte úrok - neexistuje žiadna bezúročná doba.
Kreditná karta
Kreditná karta vám je schopná pomôcť v prípade, že nemáte dostatočne vysokú hotovosť na svojom účte, a napriek tomu by ste si chceli zaobstarať čokoľvek vás len napadne. Často k takémuto typu pôžičky banky poskytujú na určitú dobu bezúročného obdobia, ktoré je vopred určené. Pozor však na splácanie alebo prípadné nesplácanie úveru, pretože vám môžu byť potom účtované veľmi vysoké úroky.
Leasing
Veľmi často využívaný finančný produkt, predovšetkým pri kúpe automobilu alebo iných hnuteľných vecí. Hlavnou filozofiou lízingu je to, že sa majiteľom vrátenej veci stanete až v tom prípade, keď všetky záväzky vyrovnáte. Nevýhodou je teda fakt, keď pri nesplácanie hrozí to, že vám bude vec zabavená a prepadne aj lízingovej spoločnosti.
Nebanková hypotéka
Ako už samotný názov napovedá, jedná sa o druh hypotéky, ktorú poskytujú nebankové spoločnosti.
Počítajte však s vyšším úročením. Pozri hypotéka.
Nebankový subjekt
Spoločnosti, ktoré poskytujú pôžičky, nemusia mať priamo bankovú licenciu. Preto na našom finančnom trhu vznikli spoločnosti, ktorým hovoríme nebankové. Väčšinou majú menšie nároky na vybavenie pôžičky - sú vám schopné poskytnúť pôžičky bez registra ihneď, alebo aj veľmi žiadané pôžičky bez potvrdenia o príjme.
Neúčelová pôžička
Druh pôžičky, ktorá sa prakticky môže použiť na akýkoľvek zámer, ktorý vás napadne. Nemusíte teda preukazovať žiadny účel. V mnohých prípadoch sa poskytne do celkovej výšky 7000€, ale samozrejme najviac záleží na danej spoločnosti, ktorá peniaze poskytuje.
Osobný bankrot
Veľmi krajné prípad riešenie finančných problémov. Ak nie ste podnikateľ a máte viac dlhov, môžete
požiadať o tzv oddĺženie, ktoré môže prebehnúť dvoma spôsobmi:

1) - predáte všetok svoj majetok

2) - po dobu piatich rokov budete žiť len z životného minima.

Návrh na takéto oddĺženie musí byť podaný písomnou formou na nesolventný súd a musí obsahovať zoznam majetku aj zoznam záväzkov, listiny, ktoré dokazujú údaje o príjmoch dlžníka a to za posledné tri roky.
p.a.
Veľmi často používaná skratka (v úplnom podobe vyzerá nasledovne - per annum), ktorá v preklade
znamená ročne. Ide o výpočet úrokovej sadzby na obdobie jedného roka.
Poistenie
Ak chcete mať pokojnejší spánok počas doby, kedy ste si zaobstarali akýkoľvek druh pôžičky, môžete sa poistiť proti smrti, dočasnej pracovnej neschopnosti, proti strate zamestnania, proti trvalej invalidite alebo mnohých iných nečakaných udalostí.
Predčasné splatenie úveru
Úver alebo pôžičku máte samozrejme možnosť splatiť ešte pred uplynutím vopred dohodnutej doby. Dajte si však pozor, pretože často sa môže stať, že sa takéto predčasné ukončenie zmluvy je spoplatnené.
Preklenovací úver
Veľmi často sa vám môže stať, že budete chcieť už svoje vlastné bývanie, ale problém bude to, že nebudete mať dostatok peňazí na svojom účte a ani na stavebnom sporení nemáte takú hotovosť. Preklenovací úver vám v tom pomôže, pretože vám zabezpečiť peniaze, vďaka ktorým prekleniete dobu, kedy vám bude uznaný úver zo stavebného sporenia.
Pôžička
Najčastejšie používané slovo vo finančnom sektore, pretože po pôžičke túži mnoho ľudí. Najčastejší úver poskytujú banky, ale ak máte nejaké problémy s príjmami alebo ak nemáte príjmy žiadne, pomôžu vám nebankové spoločnosti, ktoré nemajú také prísne podmienky na získanie pôžičky. Osoba veriteľa, teda ten, ktorý požičiava, poskytne dlžníkovi, teda žiadateľovi, určitý obnos, ktorý je potom splatený formou úrokov. Na žiadateľovi - dlžníkovi je, aby napokon svoj záväzok začal postupne splácať.
Refinancovanie pôžičky
Často sa vám môže stať, že sa vám už nezdajú poplatky za nejakú pôžičku, ktorú ste si zjednal už kedysi dávno a banka po vás chce čoraz väčšie platby. Z toho dôvodu existuje služba refinancovanie pôžičky, čo je prechod k inej spoločnosti, ktorá vám veľmi často ponúkne výhodnejšie podmienky, ktoré sa rozhodne budú hodiť.
Register dlžníkov
Najväčším postrachom všetkých tých, ktorí si chcú požičať určitý obnos, býva centrálny register dlžníkov, čo je národné i nadnárodné bankové i nebankové informačný systém, v ktorom sú podrobne uvedené nesplatené záväzky osôb ale aj ekonomických subjektov. V registri ste vedení či už je vaša platobná história pozitívne, alebo negatívne.
Revolvingový úver
Podnikatelia niekedy nemajú jednoduchý život, preto im aj banky snažia vyjsť v ústrety tým, že im poskytujú revolvingový úver, ktorý im pomáha v preklenovaní zúčtovacích období. Inými slovami je tento typ úveru - úver pre podnikateľa.
RPMN
Veľmi často objavujúca sa skratka pri každej pôžičke, o ktorej sa toho však príliš nevie. Mnohí však ani netušia, čo za skratku to vlastne pred sebou majú. Vedzte teda, že ide o ročnú percentuálnu mieru nákladov, čo je číslo, ktoré má klientovi pomôcť posúdiť výhodnosť alebo nevýhodnosť úveru, ktorý si plánuje zaobstarať.


RPMN teda v skutočnosti udáva percentuálny rozdiel z dlžnej sumy, ktorý spotrebiteľ alebo dlžník zaplatí za jeden rok v súvislosti so splátkami a ďalšími výdavkami, ktoré sú spojené s čerpaním jeho úveru.
Ručiteľ
V prípade, že si plánujete vziať úver na vyššiu sumu, budete potrebovať ručiteľa, čo je človek, ktorý
sa zaviaže k tomu, že splatí dlžnú sumu v prípade, že dlžník na výzvy nereaguje.


Dajte teda pozor, komu robíte ručiteľa, aby ste sa nakoniec nedostali do problémov. V prípade, že ručiteľ záväzky vyrovná, má právo od dlžníka požadovať uhradenú sumu.
Splátková spoločnosť
Jedná sa o nebankovú spoločnosť, ktorá Vám je schopná poskytnúť výhodný spotrebiteľský úver za tých podmienok, že budete súhlasiť s vyššími úrokmi ako je tomu pri klasických bankách. Na druhú stranu sa môžete tešiť na to, že nebudete musieť podstúpiť náročné vybavovanie, ktoré je potrebné pri klasickej pôžičke.
Splátkový kalendár
Splátkový kalendár je vám zhotovený pri splácaní pôžičiek alebo úverov - jedná sa o časový harmonogram splátok, aby ste vedeli, kedy máte platiť.
Spolužiadateľ
Osoba, ktorá s vami žiada o úver alebo iný finančný produkt, spolužiadajúca osoba s vami nemusí byť v príbuzenskom vzťahu.
Spotrebiteľský úver
Pôžička slúžiaca na nákup spotrebného tovaru alebo na nákup nehnuteľností. V prípade, že si zjednáte neúčelový úver, tak peniaze môžete použiť podľa svojho uváženia prakticky na čo len budete chcieť.
Stavebné sporenie
Druh sporenia, ktoré má za úlohu riešiť bytovú problematiku v Slovenskej republike. Jedna z najvýhodnejších foriem uloženia vašich úspor. Sporenie je podporované štátom, čo z neho robí veľmi zaujímavý finančný produkt.
Účelová pôžička
Je druhom pôžičky, pri ktorej musíte preukázať svoj zámer na čo peniaze chcete použiť. Výhodou tejto
pôžičky je to, že vám môžu poskytnúť až 30 000€.
Úrok
Klasická odmena pre inštitúciu alebo osobu, ktorá požičiava peniaze. Samozrejmosťou je, že výška úroku závisí na mnohých skutočnostiach - väčšie úroky čakajte skôr u nebankových spoločnosti a u rizikových pôžičiek. Každá spoločnosť má iné nároky na výšku úveru.
Úroková miera
Inými slovami by sme tiež mohli povedať úroková sadzba. Za dané časové obdobie nám úroková miera uvádza percentuálne vyjadrenie zvýšenia požičanej sumy.
Úver
Finančný produkt, ktorý privádza do vzťahu veriteľa na jednej strane a dlžníka na strane druhej. Môžete na neho naraziť pri bankových i nebankových spoločnostiach, ktoré požičiavajú peniaze. Vždy je však potrebné počítať s určitým úrokom.
Úžera
Úžera je veľmi kontroverzný príklad pôžičky, keď veriteľ dlžníkovi účtuje premrštené sumy za pôžičku. Vlastná definícia úžery je nasledovná - jedná sa o záväzok neprimeraný k zisku záväzkom získaným. V extrémnych prípadoch sa môže jednať aj o pôžičky, ktoré sú úročené denne obrovskými percentami - v praxi sa vám tak môže prihodiť to, že z malej sumy (napríklad niekoľko tisíc) za pár mesiacov máte stotisícové dlhy.
Úverový limit
Jedná sa o práve danú maximálnu výšku úveru, ktorú schválil veriteľ.
Veriteľ
Osoba, ktorá požičiava dlžníkovi dohodnutú sumu vo forme pôžičky alebo úveru. Samozrejmosťou je, že veriteľ vyžaduje od dlžníka následné splácanie sumy, ktorá je zvýšená o úrok.
Vinkulácie
Jedná sa o zastavenie pohľadávok, ktoré vznikli poistenému voči jeho poisťovni. Táto udalosť môže
vzniknúť z dôvodu vzniku poistnej udalosti, ktorá je krytá v prospech banky. V praxi to teda znamená,
že banka dostane poistné plnenie v tom prípade, že vám požičala napríklad na domček, ktorý bol zničený povodní alebo inou prírodnou alebo inou katastrofou.
Záložca
Väčšinou ide o dlžníka, ktorý dá svojmu veriteľovi určitú cennosť do zástavy, po splatení dlhu sa potom zástava opäť vráti pôvodnému majiteľovi.
Zmenka
V skutočnosti je to cenný papier, za pomocou ktorého má majiteľ zmenky od dlžníka požadovať dlžnú sumu.